FRA – CFA II – Intercorporate Investment

Cùng ôn bài tý. Với Equity Method, chúng ta hợp nhất bằng cách gọi khoản đầu tư đó trên cân đối là tài sản X. Or Investment in X nếu Company làm ăn có lãi thôi, cổ tức không chia thì chúng ta cộng thêm phần lợi đó vào X. Vậy nên giá trị ghi sổ khác với giá thoái. Tới khi thoái vốn thì lãi, lỗ là chênh lệch giữa giá thoái vốn và giá trị ghi sổ. Vấn đề không phải nằm ở DXG giống y hệt bài đã viết mà nằm ở lợi nhuận của LDG. Chi phí ở đây không phải chi phí bằng tiền mà là lợi nhuận đã ghi nhận cho các năm trước rồi. Giờ lấy mà trừ đi thôi. Nên nhìn nhận khách quan một chút, điều chỉnh lại cân đối của DXG của các năm trước khi định giá. Và một lần nữa hãy xem xét dòng tiền một cách vô cùng cẩn thận. Link: https://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-nghiep/hieu-khoan-lo-cua-dxg-de-hieu-vi-sao-dinh-gia-tap-doan-thuong-re-340046.html 

Tin tức và sự kiện

[Vì sao bank cần có CAR về mặt quản trị – COF vs COC]

[Vì sao bank cần có CAR về mặt quản trị – COF vs COC]

[Giá dầu âm – Lý thuyết tài chính chút]

[Giá dầu âm – Lý thuyết tài chính chút]

[Tại sao Việt Nam cần duy trì cả ROOM và CAR – LONGFORM]

[Tại sao Việt Nam cần duy trì cả ROOM và CAR – LONGFORM]

Giảng viên

Giảng Viên Bùi Xuân Sơn

Giảng Viên Bùi Xuân Sơn

Giảng Viên Phạm Tiến Đạt

Giảng Viên Phạm Tiến Đạt

Phỏng vấn giảng viên – Lê Huy Hoàng

Phỏng vấn giảng viên – Lê Huy Hoàng

Cảm nhận học viên

Bài viết khác

[Vì sao bank cần có CAR về mặt quản trị – COF vs COC – Bài này khó hiểu – Viết vì mình mất ngủ] Chi phí vay và chi phí vốn khác hoàn toàn nhau và mang bản chất hoàn toàn khác nhau trong ngân hàng. Khi người ta nói Cost of Fund, ý … Đọc tiếp "[Vì sao bank cần có CAR về mặt quản trị – COF vs COC]"
Tự nhiên có người nhắc lại chuyện giá dầu âm 2 năm trước giờ cũng muốn xem lại nó đang như thế nào. Quay lại 1 chút thì giá FUTURE âm chứ giá dầu SPOT thì không âm. Chỗ này chúng ta có công thức đơn giản của commodity: F = S * e^(rf + … Đọc tiếp "[Giá dầu âm – Lý thuyết tài chính chút]"
Thực ra chủ đề này nó cũng nổi cộm khá là lâu rồi nhưng tại sao phải duy trì cả 2 thì không nên hiểu room nó như một biện pháp hành chính không, cũng không nên sử dụng các yếu tố underground về cơ chế (xin cho) để kéo vào đây nói mà thuần … Đọc tiếp "[Tại sao Việt Nam cần duy trì cả ROOM và CAR – LONGFORM]"
(+84) 869 231 510