FRA – CFA II – Intercorporate Investment

Cùng ôn bài tý. Với Equity Method, chúng ta hợp nhất bằng cách gọi khoản đầu tư đó trên cân đối là tài sản X. Or Investment in X nếu Company làm ăn có lãi thôi, cổ tức không chia thì chúng ta cộng thêm phần lợi đó vào X. Vậy nên giá trị ghi sổ khác với giá thoái. Tới khi thoái vốn thì lãi, lỗ là chênh lệch giữa giá thoái vốn và giá trị ghi sổ. Vấn đề không phải nằm ở DXG giống y hệt bài đã viết mà nằm ở lợi nhuận của LDG. Chi phí ở đây không phải chi phí bằng tiền mà là lợi nhuận đã ghi nhận cho các năm trước rồi. Giờ lấy mà trừ đi thôi. Nên nhìn nhận khách quan một chút, điều chỉnh lại cân đối của DXG của các năm trước khi định giá. Và một lần nữa hãy xem xét dòng tiền một cách vô cùng cẩn thận. Link: https://tinnhanhchungkhoan.vn/doanh-nghiep/hieu-khoan-lo-cua-dxg-de-hieu-vi-sao-dinh-gia-tap-doan-thuong-re-340046.html 

Tin tức và sự kiện

[Off-Balancesheet có gì hay]

[Off-Balancesheet có gì hay]

[What is Risk Management? – Thế nào là quản trị rủi ro? – LONGFORM]

[What is Risk Management? – Thế nào là quản trị rủi ro? – LONGFORM]

[SWAP quan trọng tới thế sao – (PART 2)]

[SWAP quan trọng tới thế sao – (PART 2)]

Giảng viên

Giảng Viên Bùi Xuân Sơn

Giảng Viên Bùi Xuân Sơn

Giảng Viên Phạm Tiến Đạt

Giảng Viên Phạm Tiến Đạt

Phỏng vấn giảng viên – Lê Huy Hoàng

Phỏng vấn giảng viên – Lê Huy Hoàng

Cảm nhận học viên

Bài viết khác

Hai hôm nay nhận được 2 câu hỏi thú vị về Off-balance 1. Off-balance sheet có gì hay cần chú ý 2. Sao em người ta hay nhắc tới nợ xấu ngoại bảng. 2 câu này thực ra chung 1 câu trả lời, dưới comment là ảnh chụp off-balance của 1 bank tổng tài sản … Đọc tiếp "[Off-Balancesheet có gì hay]"
Thực ra cái post này post đi post lại vì giờ tự nhiên Hedge nổi lên đâm ra bọn mình lại nhận được nhiều câu hỏi về quản trị rủi ro cho danh mục NĐT cá nhân trong khi lại toàn đi khuyên học CFA. Thì hầu hết cái chính của quản trị rủi ro … Đọc tiếp "[What is Risk Management? – Thế nào là quản trị rủi ro? – LONGFORM]"
Có mấy bạn text mình bảo là anh ơi cái bài post này anh bảo là SBV khuyến khích mua USD như em chưa hiểu. https://www.facebook.com/hedgeacademyvn/posts/1157635928129929 Thực ra chuyện nó chỉ là ở CFA level II thôi, nhưng kể ra thì cũng hơi đau não tý. Chuyện là như thế này cho bạn context tý … Đọc tiếp "[SWAP quan trọng tới thế sao – (PART 2)]"
(+84) 869 231 510