Khóa học

Hiển thị tất cả 12 kết quả

5.000.000
LỊCH HỌC: SÁNG T7-CN TỪ 9AM - 11AM (DỰ KIẾN KHAI GIẢNG 18/12/2021)
Lộ trình khóa học Link đăng ký khóa học
👉 Lịch học chi tiết: https://bit.ly/2odUL5x https://bit.ly/2YTskeA
Trình độ đầu vào: Không yêu cầu
5.000.000
LỊCH HỌC: SÁNG T7-CN TỪ 9AM - 11AM (DỰ KIẾN KHAI GIẢNG 13/11/2021)
Lộ trình khóa học Link đăng ký khóa học
👉 Lịch học chi tiết: https://bit.ly/2odUL5x https://bit.ly/2YTskeA
Trình độ đầu vào: Có kiến thức tài chính và kinh nghiệm liên quan. Pass ít nhất 1 level CFA/FRM nếu chưa có kinh nghiệm làm việc.
4.000.000
KHAI GIẢNG LIÊN TỤC
Lộ trình khóa học Link đăng ký khóa học
12 buổi với 3 chủ đề. 👉 Lịch học chi tiết: https://bit.ly/2odUL5x https://bit.ly/2YTskeA
Trình độ đầu vào: Các bạn đã pass CFA Level I hoặc CFA Candidate
10.000.000
LỊCH HỌC: TỐI 2-4-6 TỪ 8PM - 10:30PM DỰ KIẾN KHAI GIẢNG: [T003] 26/02/2024 HỌC THỬ: 24/02/2024
Lộ trình khóa học Link đăng ký khóa học
41 buổi với 5 chủ đề và Practice Project. 👉 Lịch học chi tiết: https://bit.ly/2odUL5x https://bit.ly/2YTskeA
Trình độ đầu vào: Các bạn có kiến thức tài chính và kinh nghiệm liên quan, pass ít nhất 1 level CFA hoặc FRM đối với các bạn sinh viên chưa có kinh nghiệm làm việc.
4.000.000
LỊCH HỌC 
TỐI THỨ 3-5-7 TỪ 8PM-10H30PM KỲ THI THÁNG 5/2024: KHAI GIẢNG 12/03/2024 [RC023]
TỐI THỨ 3-5-7 TỪ 8PM-10H30PM KỲ THI THÁNG 8/2024: KHAI GIẢNG 18/06/2024 [RC024]
TỐI THỨ 2-4-6 TỪ 8PM-10H30PM KỲ THI THÁNG 11/2024: KHAI GIẢNG 23/09/2024 [RC025]
 
Lộ trình khóa học Link đăng ký khóa học
20 buổi Revisions + Hướng dẫn làm Mock Tests. 👉Lịch học chi tiết: https://bit.ly/2odUL5x https://bit.ly/2YTskeA
9.000.000

LỊCH HỌC: 

TỐI 3-5-7 TỪ 8PM - 10:30PM KỲ THI THÁNG 11/2024: KHAI GIẢNG 21/11/2024 [A005]
 
Lộ trình khóa học Link đăng ký khóa học
47 buổi học lượt 1 & 20 buổi Revision 👉Lịch học chi tiết: https://bit.ly/2odUL5x https://bit.ly/2YTskeA
8.000.000
LỊCH HỌC:
TỐI THỨ 3-5-7 TỪ 8PM - 10:30PM - KỲ THI THÁNG 08/2024: KHAI GIẢNG 20/02/2024 [C024]
TỐI THỨ 2-4-6 TỪ 8PM - 10:30PM - KỲ THI THÁNG 11/2024: KHAI GIẢNG 03/06/2024 [C025]
Lộ trình khóa học Link đăng ký khóa học
50 buổi học chính & 20 buổi Revision. 👉Lịch học chi tiết: https://bit.ly/2odUL5x https://bit.ly/2YTskeA
4.500.000
TỐI 3-5-7 TỪ 8PM - 10:30PM KỲ THI THÁNG 11/2024: KHAI GIẢNG 17/09/2024 [RA005]
Lộ trình khóa học Link đăng ký khóa học
20 buổi Revisions + Hướng dẫn làm Mock Tests. 👉Lịch học chi tiết: https://bit.ly/2odUL5x https://bit.ly/2YTskeA
 
4.000.000
LỊCH HỌC: THỨ 3 - 5 - 7 KHAI GIẢNG 26/03/2024 (KỲ THI THÁNG 05/2024)
Lộ trình khóa học Link đăng ký khóa học
17 buổi Revisions + Hướng dẫn làm Mock Tests. 👉Lịch học chi tiết: https://bit.ly/2odUL5x https://bit.ly/2YTskeA
4.000.000
LỊCH HỌC: THỨ 7 - CHỦ NHẬT TỪ 2PM - 5PM  KHÓA RF020: KHAI GIẢNG 9/3/2024 (KỲ THI THÁNG 5/2024) KHÓA RF021: KHAI GIẢNG 7/9/2024 (KỲ THI THÁNG 11/2024)
Lộ trình khóa học Link đăng ký khóa học
17 buổi Revisions + Hướng dẫn làm Mock Tests. 👉Lịch học chi tiết: https://bit.ly/2odUL5x https://bit.ly/2YTskeA
8.500.000
LỊCH HỌC KỲ THÁNG 5/2024 [M006]: TỐI 3-5-7 TỪ 8PM-10PM (KHAI GIẢNG 12/12/2023) 
Lộ trình khóa học Link đăng ký khóa học
38 buổi học lượt 1 & 15 buổi Revision. 👉 Lịch học chi tiết: https://bit.ly/2odUL5x https://bit.ly/2YTskeA
8.000.000
LỊCH HỌC:
CHIỀU T7-CN TỪ 2PM - 5PM KỲ THI THÁNG 11/2024: KHAI GIẢNG 01/06/2024 [F021]
Lộ trình khóa học Link đăng ký khóa học
28 buổi học lượt 1 & 17 buổi Revision 👉Lịch học chi tiết: https://bit.ly/2odUL5x https://bit.ly/2YTskeA
(+84) 869 231 510