Khóa học Bank Analysis & Valuation

Hiển thị tất cả 1 kết quả

5.000.000
LỊCH HỌC: SÁNG T7-CN TỪ 9AM - 11AM (DỰ KIẾN KHAI GIẢNG 13/11/2021)
Lộ trình khóa học Link đăng ký khóa học
👉 Lịch học chi tiết: https://bit.ly/2odUL5x https://bit.ly/2YTskeA
Trình độ đầu vào: Có kiến thức tài chính và kinh nghiệm liên quan. Pass ít nhất 1 level CFA/FRM nếu chưa có kinh nghiệm làm việc.
(+84) 869 231 510