Khóa học Treasury Analysis

Hiển thị tất cả 1 kết quả

10.000.000
LỊCH HỌC: TỐI 2-4-6 TỪ 8PM - 10:30PM DỰ KIẾN KHAI GIẢNG: [T003] 26/02/2024 HỌC THỬ: 24/02/2024
Lộ trình khóa học Link đăng ký khóa học
41 buổi với 5 chủ đề và Practice Project. 👉 Lịch học chi tiết: https://bit.ly/2odUL5x https://bit.ly/2YTskeA
Trình độ đầu vào: Các bạn có kiến thức tài chính và kinh nghiệm liên quan, pass ít nhất 1 level CFA hoặc FRM đối với các bạn sinh viên chưa có kinh nghiệm làm việc.
(+84) 869 231 510