Khóa học CFA

Hiển thị tất cả 4 kết quả

3.600.000
LỊCH HỌC 
TỐI THỨ 3-5-7 TỪ 8PM-10H30PM KỲ THI THÁNG 5/2022: KHAI GIẢNG 04/04/2022
KỲ THI THÁNG 8/2022: KHAI GIẢNG 28/06/2022
KỲ THI THÁNG 11/2022: KHAI GIẢNG 26/09/2022
 
Lộ trình khóa học Link đăng ký khóa học
16 buổi Revisions + Hướng dẫn làm Mock Tests. 👉Lịch học chi tiết: https://bit.ly/2odUL5x https://bit.ly/2YTskeA
7.500.000

LỊCH HỌC: 

TỐI 2-4-6 TỪ 8PM - 10:30PM KỲ THI THÁNG 02/2022: KHAI GIẢNG 06/09/2021
KỲ THI THÁNG 08/2022: KHAI GIẢNG 11/02/2022
Lộ trình khóa học Link đăng ký khóa học
40 buổi học lượt 1 & 16 buổi Revision 👉Lịch học chi tiết: https://bit.ly/2odUL5x https://bit.ly/2YTskeA
7.000.000
LỊCH HỌC:
TỐI THỨ 3-5-7 TỪ 8PM - 10:30PM - KỲ THI THÁNG 08/2022: KHAI GIẢNG 26/02/2022
TỐI THỨ 2-4-6 TỪ 8PM - 10:30PM - KỲ THI THÁNG 11/2022: KHAI GIẢNG 06/06/2022
TỐI THỨ 3-5-7 TỪ 8PM - 10:30PM - KỲ THI THÁNG 02/2023: KHAI GIẢNG 06/09/2022
Lộ trình khóa học Link đăng ký khóa học
45 buổi học chính & 16 buổi Revision. 👉Lịch học chi tiết: https://bit.ly/2odUL5x https://bit.ly/2YTskeA
3.600.000
TỐI 2-4-6 TỪ 8PM - 10:30PM KỲ THI THÁNG 08/2022: KHAI GIẢNG 18/07/2022
Lộ trình khóa học Link đăng ký khóa học
16 buổi Revisions + Hướng dẫn làm Mock Tests. 👉Lịch học chi tiết: https://bit.ly/2odUL5x https://bit.ly/2YTskeA
 
(+84) 869 231 510