Khóa học FRM

Hiển thị tất cả 4 kết quả

4.000.000
LỊCH HỌC: THỨ 3 - 5 - 7 KHAI GIẢNG 26/03/2024 (KỲ THI THÁNG 05/2024)
Lộ trình khóa học Link đăng ký khóa học
17 buổi Revisions + Hướng dẫn làm Mock Tests. 👉Lịch học chi tiết: https://bit.ly/2odUL5x https://bit.ly/2YTskeA
4.000.000
LỊCH HỌC: THỨ 7 - CHỦ NHẬT TỪ 2PM - 5PM  KHÓA RF020: KHAI GIẢNG 9/3/2024 (KỲ THI THÁNG 5/2024) KHÓA RF021: KHAI GIẢNG 7/9/2024 (KỲ THI THÁNG 11/2024)
Lộ trình khóa học Link đăng ký khóa học
17 buổi Revisions + Hướng dẫn làm Mock Tests. 👉Lịch học chi tiết: https://bit.ly/2odUL5x https://bit.ly/2YTskeA
8.500.000
LỊCH HỌC KỲ THÁNG 5/2024 [M006]: TỐI 3-5-7 TỪ 8PM-10PM (KHAI GIẢNG 12/12/2023) 
Lộ trình khóa học Link đăng ký khóa học
38 buổi học lượt 1 & 15 buổi Revision. 👉 Lịch học chi tiết: https://bit.ly/2odUL5x https://bit.ly/2YTskeA
8.000.000
LỊCH HỌC:
CHIỀU T7-CN TỪ 2PM - 5PM KỲ THI THÁNG 11/2024: KHAI GIẢNG 01/06/2024 [F021]
Lộ trình khóa học Link đăng ký khóa học
28 buổi học lượt 1 & 17 buổi Revision 👉Lịch học chi tiết: https://bit.ly/2odUL5x https://bit.ly/2YTskeA
(+84) 869 231 510