Khóa học FRM

Hiển thị tất cả 4 kết quả

3.600.000
LỊCH HỌC: 
TỐI 3-5-7 TỪ 8PM - 10PM KỲ THI THÁNG 5: KHAI GIẢNG 08/04/2021
KỲ THI THÁNG 12: KHAI GIẢNG 18/10/2021
Lộ trình khóa học Link đăng ký khóa học
17 buổi Revisions + Hướng dẫn làm Mock Tests. 👉Lịch học chi tiết: https://bit.ly/2odUL5x https://bit.ly/2YTskeA
3.600.000
LỊCH HỌC: 
CHIỀU T7-CN TỪ 2PM - 5PM KỲ THI THÁNG 5/2022: KHAI GIẢNG 02/03/2021
Lộ trình khóa học Link đăng ký khóa học
17 buổi Revisions + Hướng dẫn làm Mock Tests. 👉Lịch học chi tiết: https://bit.ly/2odUL5x https://bit.ly/2YTskeA
7.500.000
LỊCH HỌC: TỐI 3-5-7 TỪ 8PM-10PM (KHAI GIẢNG 13/07/2021)
Lộ trình khóa học Link đăng ký khóa học
38 buổi học lượt 1 & 15 buổi Revision. 👉 Lịch học chi tiết: https://bit.ly/2odUL5x https://bit.ly/2YTskeA
7.000.000
LỊCH HỌC:
CHIỀU T7-CN TỪ 2PM - 5PM KỲ THI THÁNG 5/2022: KHAI GIẢNG 27/11/2021
KỲ THI THÁNG 11/2022: KHAI GIẢNG 04/06/2022
Lộ trình khóa học Link đăng ký khóa học
37 buổi học lượt 1 & 15 buổi Revision 👉Lịch học chi tiết: https://bit.ly/2odUL5x https://bit.ly/2YTskeA
(+84) 869 231 510