Khóa học FRM

Hiển thị tất cả 4 kết quả

3.600.000
LỊCH HỌC: Inbox page for more information
Lộ trình khóa học Link đăng ký khóa học
17 buổi Revisions + Hướng dẫn làm Mock Tests. 👉Lịch học chi tiết: https://bit.ly/2odUL5x https://bit.ly/2YTskeA
3.600.000
LỊCH HỌC: Inbox page for more information
Lộ trình khóa học Link đăng ký khóa học
17 buổi Revisions + Hướng dẫn làm Mock Tests. 👉Lịch học chi tiết: https://bit.ly/2odUL5x https://bit.ly/2YTskeA
7.500.000
LỊCH HỌC KỲ THÁNG 5/2023 [M005]: TỐI 3-5-7 TỪ 8PM-10PM (KHAI GIẢNG 13/12/2022) 
Lộ trình khóa học Link đăng ký khóa học
38 buổi học lượt 1 & 15 buổi Revision. 👉 Lịch học chi tiết: https://bit.ly/2odUL5x https://bit.ly/2YTskeA
7.000.000
LỊCH HỌC:
CHIỀU T7-CN TỪ 2PM - 5PM KỲ THI THÁNG 5/2023: KHAI GIẢNG 26/11/2022 [F018]
KỲ THI THÁNG 11/2023: KHAI GIẢNG 20/05/2023 [F019]
Lộ trình khóa học Link đăng ký khóa học
37 buổi học lượt 1 & 15 buổi Revision 👉Lịch học chi tiết: https://bit.ly/2odUL5x https://bit.ly/2YTskeA
(+84) 869 231 510