Convention

Mình thấy thú vị nhất và khác biệt nhất của các môn học với thực tiễn là convention của thị trường. Mình lấy ví dụ như thế này (Hình 1). Trong khi sách CFA, FRM thường dạy quote FX dạng indirect tức là đồng tiền ở dưới là đồng Base Rate có giá trị 1 thì ngược lại trên thực tế hầu hết quote đều là quote trực tiếp (dạng 2) tức là đồng bên trên có giá trị 1. Như vậy tip ở đây là bạn nên nghĩ xem trên thực tế thì 1 USD đổi được bao nhiêu EUR và GBP để có thể đỡ nhầm. Cái nữa là trong môn Fixed income, Flattened curve là trạng thái mà ở đó Lãi suất ngắn hạn biến đổi nhiều hơn lãi suất dài hạn thường được biểu diễn bởi hình số 3, Cái curve mà nó flattened như hình số 3 thì chỉ thị trường đang thiếu dần thanh khoản ngắn hạn. Trong khi, Trên thực tế chúng ta có Flattened Curve theo hình số 4 tức là Lãi suất ngắn hạn có thể lên lãi suất dài hạn xuống curve này lại chỉ dư thừa thanh khoản dài hạn. Vậy đó, khác nhau không nằm ở việc chỉ dạy các hình thái biến đổi curve mà nên dạy cả nguyên nhân đường sau kèm với nhiều thứ khác nữa.

Tin tức và sự kiện

[Off-Balancesheet có gì hay]

[Off-Balancesheet có gì hay]

[What is Risk Management? – Thế nào là quản trị rủi ro? – LONGFORM]

[What is Risk Management? – Thế nào là quản trị rủi ro? – LONGFORM]

[SWAP quan trọng tới thế sao – (PART 2)]

[SWAP quan trọng tới thế sao – (PART 2)]

Giảng viên

Giảng Viên Bùi Xuân Sơn

Giảng Viên Bùi Xuân Sơn

Giảng Viên Phạm Tiến Đạt

Giảng Viên Phạm Tiến Đạt

Phỏng vấn giảng viên – Lê Huy Hoàng

Phỏng vấn giảng viên – Lê Huy Hoàng

Cảm nhận học viên

Bài viết khác

Hai hôm nay nhận được 2 câu hỏi thú vị về Off-balance 1. Off-balance sheet có gì hay cần chú ý 2. Sao em người ta hay nhắc tới nợ xấu ngoại bảng. 2 câu này thực ra chung 1 câu trả lời, dưới comment là ảnh chụp off-balance của 1 bank tổng tài sản … Đọc tiếp "[Off-Balancesheet có gì hay]"
Thực ra cái post này post đi post lại vì giờ tự nhiên Hedge nổi lên đâm ra bọn mình lại nhận được nhiều câu hỏi về quản trị rủi ro cho danh mục NĐT cá nhân trong khi lại toàn đi khuyên học CFA. Thì hầu hết cái chính của quản trị rủi ro … Đọc tiếp "[What is Risk Management? – Thế nào là quản trị rủi ro? – LONGFORM]"
Có mấy bạn text mình bảo là anh ơi cái bài post này anh bảo là SBV khuyến khích mua USD như em chưa hiểu. https://www.facebook.com/hedgeacademyvn/posts/1157635928129929 Thực ra chuyện nó chỉ là ở CFA level II thôi, nhưng kể ra thì cũng hơi đau não tý. Chuyện là như thế này cho bạn context tý … Đọc tiếp "[SWAP quan trọng tới thế sao – (PART 2)]"
(+84) 869 231 510